Wat is ervaringsdeskundigheid?

Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel. De kennis die door reflectie op de eigen ervaringen en ervaringen van deelgenoten is vergaard, aangevuld met kennis uit andere bronnen, wordt op een professionele manier ingezet ten behoeve van anderen.

Het ontstaan van ervaringsdeskundigheid begint met reflecteren op eigen ervaringen met ontwrichting en herstel. De ervaringskennis wordt breder door uitwisseling van ervaringen met lotgenoten, raadplegen van literatuur en verdere analyse/reflectie.De volgende stap is die naar ervaringsdeskundigheid. Deze komt tot stand door het aanleren van vaardigheden om de ervaringskennis professioneel te gaan inzetten.

Wat kan ik bereiken met ervaringsdeskundigheid?

Mijn eigen ervaringen en ervaringsdeskundigheid reiken heel ver, omdat ik een heel bewogen en afwijkend leven heb gehad.

Ik ben gecertificeerd ervaringsdeskundige door Ixta Noa, omdat in de tijd dat ik begon het nog pionierswerk was en er nog geen HBO opleidingen waren. Ik heb jaren werkervaring opgedaan bij Ixta Noa, GGNet (Intensieve Zorg), in de zelfhulp, psychiatrie en verslavingszorg. Ik heb zelfhulp- en nazorg groepen begeleid, individuele begeleiding, online- begeleiding, voorlichting gegeven, dagbesteding en als medewerker van een inloop-/ praktijk huis.

Een ervaringsdeskundige heeft het vermogen ontwikkeld om; de meerwaarde:

  • De eigen ervaringen met een ontwrichtende aandoening en het te boven komen ervan (herstel) in wederkerigheid in te zetten om anderen te ondersteunen bij het vinden of maken van ruimte voor hun persoonlijk herstelproces.
  • De inbreng van de persoonlijke dimensies van herstel onderscheidt een ervaringsdeskundige van een reguliere hulpverlener.
  • De eigen ervaringen met stigmatisering en empowerment in te zetten om een herstelondersteunende (maatschappelijke) omgeving en herstelondersteunende zorg te bevorderen.
  • De beargumenteerde inbreng van deze aan den lijve ondervonden kennis voor de inrichting van herstelondersteunende zorg is onderscheiden van reguliere disciplines.
  • Erkenning en herkenning bieden door het delen van het persoonlijke herstelproces.

U kunt in Tekenschool de Kolam, te Zutphen of bij u thuis of telefonisch een gesprek aangaan. 

U kunt voor vragen of een afspraak maken het contactformulier invullen; klik hier voor het contactformulier.

Translate »
Wilt u direct contact? App me hier!